DEHA AKADEMİ GENÇLİK LİDERLİĞİ PROGRAMI


Deha Akademi Gençlik Liderliği Programı

Neden Gençlik Liderliği Programı?

Birçok menfi ve ifsat hareketiyle çepeçevre kuşatılmış olan çocuklarımızın maruz kaldıkları bu tehlikelerden çekip çıkaracak ve kendilerine rol model olabilecek gönüllü Gençlik Liderleri yetiştirmek için Değer Halkaları Platformu Deha Akademi çatısı altında Gençlik Liderliği Programı oluşturuldu.


Kimler Başvurabilir?

Haftada en az 3 saatini gönüllülük faaliyetlerine ayırabilecek, rol model olabilecek ve öğretmeyi seven, üniversite okuyan erkek öğrenciler Deha Akademi Gençlik Liderliği Programı'na başvuru yapabilir.


Hangi Alanlarda Staj İmkânı Sunulacak?

Gençlik Lideri olmaya hak kazanan gençlere, gönüllük esasına dayalı olarak aşağıdaki alanlardan birinde veya birkaçında staj yapma imkânı sunulacaktır.

 • Değerler Eğitimi
 • Akademi
 • Bilim ve Teknoloji
 • Hobi-Sanat-Yaşam Becerileri
 • Medya-Grafik
 • Spor
 • Doğa ve Kampçılık

 • Program İçeriği

  Gönüllüyüz Eğitimleri
 • Gençlik Liderliği ve Rol Modellik
 • Grup Yönetimi ve Etkili İletişim
 • Çocuğu Tanımak ve Anlamak
 • Eğitimde İlke ve Kavramlar
 • Eğitimde Yöntem ve Teknikler

 • Yıl Boyu Gerçekleştirilecek Programlar
 • Münevver Buluşması
 • Medeniyet Gezisi
 • Uygulama Kampı
 • Motivasyon Programı

 • Program Kazanımları

 • Liderlik ve Organizasyon Becerisi
 • Staj Deneyimi
 • Nitelikli Burs
 • Katılım Belgesi